Ceník servisních prací - elektronika a mobilní telefony

Servis na prodejně

Obvyklé servisní úkony HW i SW – paušál za každých započatých 15 min. práce
100,- Kč

Diagnostika závady přístroje bez demontáže *)
200,- Kč

Diagnostika závady přístroje včetně kompletní demontáže *)
400,- Kč

Záchrana dat - paušál za každých započatých 15 min. práce
200,- Kč

Expresní příplatek – paušál za každých započatých 15 min. práce
50,- Kč

Servis u zákazníka (9.00 – 22.00hod).

Obvyklé servisní úkony HW i SW – 1.hodina práce
600,- Kč

Obvyklé servisní úkony - paušál za každých dalších započatých 15 min. práce
100,- Kč

Expresní příplatek – paušál za každých započatých 15 min. práce
50,- Kč

Doprava a svoz oprav

Doprava do 5km
zdarma

Doprava 5 – 10km
100,- Kč

Doprava 10km a více
10,- Kč/km

*) v případě následné opravy zařízení není poplatek za diagnostiku účtován.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.