6. BabyBox v Nemocnici v Pelhřimově

Slovanského bratrství 710, Pelhřimov

Uveden do provozu 21. prosince 2007

Hlavní dárce
Komerční banka

mapa seznam
Tento BabyBox pomohl zachránit
Pelhřimov Pelhřimov Pelhřimov