32. BabyBox v Nemocnici v Přerově

Dvořákova 75, Přerov

Uveden do provozu 9. února 2010

Hlavní dárce
Kmerční banka

mapa seznam
Tento BabyBox pomohl zachránit
Přerov Přerov Přerov Přerov